Modelcilik Veritabanı [Modelsitesi.com]
A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
Veritabanında toplam 58 başlık, 95 yazı vardır.
Pre-shading
Punch / Die Set
Photo Etch
Putty
PSP
PVA
PAK
Panzergranedier
Panzer


Bu başlık altına siz de yazabilirsiniz

Pre-shading


Ön gölgeleme anlamýna gelen bu teknik, genelde araçlarýn dýþ cephesindeki parçalarýnýn arasýnda zamanla hava ve kullaným koþullarý ve özelliklede ýþýðýn birleþme nokyasýnda gölge yaratmasýný simüle etmek için kullanýlýr.

Buna göre tekniðin uygulanmasý: astar boyasý atýlmýþ olan modelin detay çizgilerinin üzerinden siyah boya ile en ince uçlu pistole kulanýmýyla çizgiler çizip; kuruduktan sonra her paneli ayrý ayrý boyayarak uygulanýr.

28.05.2006
M.Tarýk SOYLU
79