Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Phantoms Phorever
 Modelsitesi Forumu : Plastik Modeller : Tayyareler : Phantoms Phorever
Mesaj icon Konu: 10 Mayys 1972 Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
Ares
Admin Group
Admin Group
Simge

Kayıt Tarihi: 04/01/2005
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 3654
Alıntı Ares Cevaplabullet Konu: 10 Mayys 1972
    Gönderim Zamanı: 23/04/2011 Saat 04:39
30 Mart 1972'de Kuzey Vietnam Güneyi i?gale ba?lady?ynda Amerikan Hava Kuvvetleri Nixon'un emriyle operasyon hazyrlyklaryna ba?lar. 8 Mayys tarihinde Nixon Haiphong limanynyn mayynlanmasyny ve USAF'yn Hanoi ve Haiphong arasyndaki bölgeyi kontrol altyna altyna almasyny emreder. Linebacker operasyonun ba?langycydyr bu emir.

10 Mayys sabahy geni? kapsamly hava saldyrylarynyn ilki üç uçak gemisinden (Constellation, Coral Sea ve Kitty Hawk) kalkan filolarla ba?latylyr. E-2B, RC-135 ve U-2'lerin kontrolünde ve tanker uçaklarynyn (KA-6D, EKA-3B)deste?inde ba?latylan operasyonda A7'ler kyyydaki SAM bataryalaryny sustururken F-4'lerin korumasyndadyrlar. Koruma görevi üstlenen VF-92 nin Phantom'lary henüz kar?ylarynda dü?many bulamamy?lardyr. Saldyrynyn ba?lamasyndan yarym saat sonra (0830) Kep hava üssünde havalanmaya hazyrlanan 4 Mig-21'i bekleyen sürprizin ismi ise Austin Hawkins'dir. Kyyyda koruma görevi yapmaktan sykylmy? en yakyn dü?man hava üssü olan Kep'e izin almadan kanat adamyny da yanyna katarak yollanmy?tyr. 4'lü Mig kolunun ilk iki uça?y teker kesti?inde arkalarynda iki Phantom bulmu?lardyr. Yakyt tanklaryny atan 21'ler keskin bir dönü?e girmi? ama Curt Dosé komutasyndaki iki numaraly Phantom'un ardarda atty?y 2 AIM-9'a hedef olan Nguyen Van Ngai 21'iyle bu dönü?ü tamamlayamamy?tyr. Bu hengamede uçaksavar ve SAM aty?larynyn üzerlerinde yo?unla?ty?yny gören iki Phantom saldyryyy sonlandyryp sahile do?ru yollanmy?tyr. Ylk saldyryda kendisine atylan 5 Sidewinder'dan kurtulan ikinci Mig-21'in pilotu Dang Ngoc Ngu 1.5 Mach'lyk takipte F-4'lere tek Atoll atmy?, hedefi vuramady?yny farkedince takibi kesip geri dönmü?tür. Günün açyly?yny yapan bu Migkill emirlere direkt kar?y gelindi?i için Hawkins'e günün geri kalanynda eskortluk yapma görevi olarak geri dönmü?tür; verilen emir açyktyr, e?er korudu?unuz A-7'lerden birini bile kaybederseniz zahmet edip geri dönmeyin. Bu angajman ayny zamanda MYG-21MF ile ilk kar?yla?madyr.Düzenleyen Ares - 23/04/2011 Saat 04:42
Ares
If you're in a fair fight, you didn't plan it properly...
IP
Ares
Admin Group
Admin Group
Simge

Kayıt Tarihi: 04/01/2005
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 3654
Alıntı Ares Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 23/04/2011 Saat 05:45
Donanma uçaklarynyn SAM bataryalaryny temizlemesinden bir saat sonra syra hava kuvvetlerindedir. 20 KC-135'in yakyt, dört A-1, üç helikopter ve dört F-4'den mütevellit SAR grubunun deste?inde D ve E modellerinden müte?ekkil 84 adet Phantom ve 5 adet F-105G Laos üzerinden Kuzey Vietnam topraklaryna girerler, hedefleri demiryollary ve köprülerdir.

89 uçaklyk saldyry grubunun öncüleri ise muhtemel hava hedeflerini bertaraf etmekle yükümlü dörder F-4'den olu?an tamamen hava hava yüküyle donanmy? olan Balter ve Oyster kollarydyr. Ne var ki aksilikler bu iki kolun yakasyny byrakmamy?tyr uçu? boyunca. Balter 3 havada yakyt ikmali yapamamy?, Balter 2 ise elektrik problemleri ya?amy?tyr, dolayysyyla bu iki uçak Udorn'a geri dönerler. Oyster 4 radarynyn devredy?y kalmasyna ra?men geri dönmemeyi seçer. Oyster kolunun komutany Bnb. Bob Lodge'un plany dahilinde Oyster kolu 1000 feetten uçarken Balter kolunun kalan 2 uça?y 22bin feetten öndeki dörtlüyü takip etmeye ba?lar. Hesaplamalar Balter kolunu gören Miglerin Oyster'y farketmeden geçmeleri ve Oyster'in 6 yönünden dü?many gafil avlamasydyr. Bu taktikte yer alan kilit unsur F-4D lerde bulunan dü?man IFF'lerini yakalayan Combat Tree sistemidir. Balter kolunun radarda görülmesinin ardyndan havalanan 4 Mig-21, 4 J-6'yn korumasynda hedeflerine yakla?maya ba?larlar. 21'ler yüksek irtifadan giderken J-6'lar ayny Oyster kolunun takti?iyle dü?ük irtifadan yakla?maya ba?larlar. J-6'laryn IFF'lerinin kapaly olmasy nedeniyle Amerikalylaryn Combat Tree'leri duruma uyanamaz ve iki taraf da birbirlerine ayny tuza?y kurduklaryny son ana kadar farketmezler. Yki grup birbirine yakla?yrken phantomlaryn yardymyna erken uyary uça?yndan gelen ikaz yeti?ir.

Migleri kafadan kar?ylamak isteyen phantomlar harici yakyt tanklaryny atyp AIM_7'lerini aktif hale getirirler. Oyster kolu ikili gruba ayrylyp irtifa almaya ba?lar. Bnb Lodge kanat adamyyla ilk iki Mig'i almaya karar verip di?er ikilinin lideri Yzb. Ritchie ve WSO'su Yzb Bellevue'e hedef olarak üçüncü Mig'i almasyny söyler. Radar aryzasy ya?ayan Oyster 4 ise Ritchie'nin yanyndadyr. 3 Phantom kilit attyktan sonra 8 milden Lodge ilk AIM-7'yi ate?ler. Sparrow hedefe do?ru uçarken motoru susar ve kendini imha eder. Mesafe 6 mile dü?tü?ünde atty?y ikinci Sparrow ise hedefini kaçyrmaz ve Mig-21'lerin sayysy bir eksilir, bu ayny zamanda Lodge'un üçüncü hava zaferidir. E? zamanly olarak kanat adamy T?m. John Markle'yn atmy? oldu?u Sparrow'da hedefini bulur, ?imdi yere do?ru yanarak dü?en iki uçak vardyr. Havadan iki Mig eksildi?i esnada dü?man kuvvetler arasyndaki mesafe de bitmi?tir yumak ?eklinde bir it dala?y ba?lamy?tyr. Mesafeler o kadar yakyndyr ki Lodge Sparrow atmak için çok yakyn olan 60 metrelik mesafeyi açmak için manevra yaparken alttan gelen bir 21 ile çarpy?maktan kylpayy kurtulmu?tur. Menzil bu kadar dü?ükken i?e toplar kary?yr. Dört uça?yn makasyndan kurtulmaya çaly?an Lodge'un F-4'ü Mig-21 ve J6'laryn mermilerinden nasibini alyrken 21'lerden birine bir adet AIM-7 atmayy ba?aryr ama roketin yskalamasy dengeleri de?i?tirmez. Motor ve hidrolikleri kaybeden Oyster 1, mürettebaty atlayamadan meteor gibi yere çakylyr.

Bu esnada Oyster 3 görü? alanynyn dy?yndaki hedefinin dönü?ünün içine syrf radardan gelen bilgiler y?y?ynda dönmeye çaly?maktadyr. Sa?a do?ru 5G'lik bir dönü?le irtifa almaya ba?layan Oyster 3 5500 metreden hedefini bulur. Dönü?e devam ederken 1800 metreden çift Sparrow ate?ler. Roketlerden ilki patlamazken ikincisi Mig-21'e direkt vuru? sa?lar, Ritchie ve Bellevue'nün ilk hava hava zaferidir. Linebacker süresince hepsi Sparrow'la olmak üzere dü?ürecekleri ve as olmalaryny sa?layacak be? Mig-21'in ilkidir ayny zamanda.

Lodge'un dü?tü?ü esnada muharebe alanyna varan Balter kolunun iki uça?yna yapacak i? kalmamy?tyr. Kalan 3 Oyster ile beraber alany terkederler. 10 Mayysyn ilk büyük hava hava muharebesi sonuçlanmy?tyr ama gün henüz bitmemi?tir.

Düzenleyen Ares - 23/04/2011 Saat 05:47
Ares
If you're in a fair fight, you didn't plan it properly...
IP
HYAMAN
Üye
Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 20/08/2005
Konum: Turkey
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 470
Alıntı HYAMAN Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 01/05/2011 Saat 08:55
Bnb.Bob Lodge ve WSO Yzb.Roger Locher 10 Mayys tarihinde Mig-21'i dü?ürdükten sonra bahsetti?iniz gibi kendileri de ba?ka bir Mig'in kurbany oluyorlar ve Bnb. Lodge hayatyny kaybediyor.WSO Locher ise atlyyor,ormanda 23 gün geçirdikten sonra kurtarylyyor.
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness."
IP
HYAMAN
Üye
Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 20/08/2005
Konum: Turkey
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 470
Alıntı HYAMAN Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 01/05/2011 Saat 09:10
Lodge ve Locher F-4D kokpitinde.

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness."
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.04
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide